Dyrevelfærds-kontrol

5. juli havde vi et ekstra besøg af Fødevarestyrelsen, da vi var udtrukket til uanmeldt dyrevelfærdskontrol. Normalt kontrollerer Fødevarestyrelsen rutinemæssigt vores bedrift en gang årligt, hvor de både kontrollerer rutiner og egenkontrol vedr. kødudlevering og dyrenes velfærd, men dette besøg havde udelukkende fokus på dyrenes velfærd. Det er jo noget, vi selv prioriterer højt, og der var også kun rosende ord fra kontrolløren vedr. dyrenes velfærd 😊 Og sådan bør det jo også være. Når man spiser vores øko-lam, skal man kunne regne med, at vi har taget godt vare på dyrene og at de har haft et godt liv.

Ud over den årlige kontrol fra Fødevarestyrelsen, kommer Landbrugsstyrelsens økologikontrollør forbi en gang om året og kontrollerer at vi overholder alle økologiregler, både i marken og ved husdyrene. Så der bliver holdt godt øje med os 😊 -Men det er vi kun glade for. Der skal være styr på at bedrifterne overholder reglerne, så kunderne ved, hvad de får for pengene, når de køber danske øko-varer

Udgivet i Nyt på gården | Skriv en kommentar

Tid at fylde lækkert dansk øko-lam i fryseren

Ja, vi ved godt, at vi ikke er så gode til at skrive nyheder her på vores hjemmeside 🙂 – men vi holder mere af at gå ude og passe fårene, end at sidde ved en computer…

Der er nu fuld gang i efterårets slagtninger, og det er tid til at få lækkert økologisk lammekød i fryseren.

Send en mail til dejligtlam@gmail.com eller ring på 40 98 38 99, hvis du vil vide mere.

Udgivet i Nyt på gården | Skriv en kommentar

Årets første lam

Så er vi i gang med årets læmninger… Langfredag aften kom første hold tvillinger og lørdag aften næste hold. Og så går det nok rigtig løs i kommende uge 🙂

Vi har i år, for første gang, prøvet at få drægtighedsscannet samtlige får. På de “gamle” får venter vi 16 hold trillinger, 31 hold tvillinger og et enkelt enebarn. Dertil har vi 8 lam fra sidste år, der skal have lam, og de venter et enkelt lam hver.

IMG_20170417_191454 beskåret7

Udgivet i Nyt på gården | Skriv en kommentar

Får og lam nyder det gode efterårsvejr

Får og lam har nydt godt af det lune efterår, hvor græsset har været i god vækst. Alle dyr stortrives og det er en fornøjelse at gå tur i foldene :-)[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”Får efterår 2016″]

Udgivet i Nyt på gården | Skriv en kommentar

101 lam i 2015

I 2015 er læmningerne foregået i perioden 18. april til 17. maj.  47 får har læmmet og det blev til 101 livskraftige lam. Det er en flot statistik, men skyldes, at vi igen i år har fået mange trillinger, og sågar 1 hold livskraftige firlinger. Da får kun har to patter, giver det noget ekstraarbejde, da vi må supplere med lidt mælk til en del af trillingerne. Mælken vi supplerer med, er frisk økologisk komælk fra en nærliggende økologisk malkekvægsbedrift.

I skrivende stund går alle får og lam og hygger sig på vore kløvergræsmarker. Der er i år fint med græs, da der jævnligt er kommet regn 🙂

 

Udgivet i Nyt på gården | Skriv en kommentar

Så hopper der 89 livsglade lam rundt på markerne

Så er årets læmninger overstået og 89 sunde og livsglade lam springer omkring på vores økologisk græsmarker. Vi har i år lidt færre lam end vi havde sidste år, da vi har haft færre får til læmning. Vi måtte sidste år slagte lidt flere af vores får end forventet, da vi efterhånden havde en del ældre får, der ikke kunne holde til endnu en drægtighed. Da vores får er 2 år gamle, før de selv bliver mødre, har vi derfor manglet lidt får i år. Får kan sagtens læmme første gang som 1-årige, men da vi ikke fodrer med kraftfoder, kun græs og græsensilage, kan det gå ud over fårenes egen vækst, hvis de skal bære en drægtighed mens de selv vokser. Derfor venter vi med at ilæmme fårene til de er 1,5 år gamle. Det giver store, robuste og sunde får ved første læmning.

Udgivet i Nyt på gården | Skriv en kommentar

Økologikontrol 17. februar 2014

17. februar 2014 havde vi det årlige økologikontrolbesøg af NaturErhvervstyrelsen. Ved kontrollen gennemgås markplaner, foderplaner, indkøb, dyrevelfærd m.m. Dette gøres dels ved at se diverse dokumenter, dels ved gennemgang af alle dyr, stalde og marker.

Alt blev konstateret efter reglerne 🙂

 

Udgivet i Nyt på gården | Skriv en kommentar

Økologikontrol d. 17. maj 2013

D. 17. maj havde vi det årlige økologi-kontrolbesøg af NaturErhvevstyrelsen. Ved kontrollen tilses at vi overholder økologireglerne. Kontrolløren ser hele bedriften og gennemgår diverse bilag vedr. fodring, besætningslister, medicinregistreringer, gødningsregnskab, indkøb og salg m.m.

Ud over det anmeldte økologi-kontrolbesøg fik vi, også af NaturErhvervstyrelsen, uanmeldt kontrol af øremærker, indberetninger af dyr, håndtering af foder m.m. Og dertil uanmeldt kontrol fra Fødevarestyrelsen, der skulle kontrollere dyrevelfærd, hygiejne og medicinhåndtering.

Der var ingen bemærkninger til noget, hvilket vi er lidt stolte over. Der er mange regler at holde styr på…

Det kan være lidt træls – og dyrt (vi producenter opkræves årlige gebyrer til kontroller) – med al denne kontrol, men det er jo med til at vi i Danmark kan have tillid til at reglerne overholdes. Det betyder lidt højere priser på produkterne, men sikrer at vi får fødevarer, der lever op til kravene.

Udgivet i Nyt på gården | Skriv en kommentar