Bestilling

Priser pr september 2023:

  • Uopskåret økologisk lam (helt lam):    91,00 kr/kg inkl. moms og slagtning
  • Parteret økologisk lam (helt lam):        95,50 kr/kg inkl. moms, slagtning og partering
  • Parteret økologisk lam (halvt lam):     97,00 kr/kg inkl. moms, slagtning og partering

Alle priser er ved afhentning af kødet på vores hjemadresse.

Bestilling af lammekød:

Foretages ved at skrive en mail til: dejligtlam@gmail.com

Husk at angive:

  • Navn, adresse, telefonnummer (gerne mobil). Dine data videregives ikke til andre.
  • Antal lam samt hvordan det/de ønskes udskåret. Lammet kan købes helt (ikke parteret) eller parteret. Hvis kødet ønskes parteret, skal det angives om ryggen skal skæres i koteletter eller være hel til stege. Købes et halvt lam er ryggen altid skåret i koteletter.

Slagtedatoer i 2023:

Vi forventer at påbegynde slagtning af lammene medio september og fortsætter til der er udsolgt, typisk i januar måned. Vi har i år skåret lidt ned på antallet af får og har ca. 70 lam til slagtning.

Afhentning af kødet:

Vi er af Fødevarestyrelsen godkendt som grossist, og vi må derfor afhente kødet hos slagteren og transportere og opbevare det i godkendt køletrailer (se kontrolrapport på forsiden). Du skal selv afhente kødet på vores hjemadresse.  Afhentning af kødet aftales ved bestilling.

Betaling:

Betaling foretages enten ved afhentning af kødet eller ved bank-overførsel. Det aftaler vi ved bestillingen af kødet.